Commercial name: Atlantic pomfret

Properties: Semi-fat blue fish with a high protein content, rich in essential aminoacids. This is a species of great nutritional contribution and a high presence of phosphorus, iodine and calcium.

Vitamins: B12, B3, A, D

Preparation: Roasted, fried, grilled,…

Presentation: Whole round

Download Atlantic Pomfret datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy