Commercial name: Blue whiting

Properties: White fish with soft meat and pleasant taste with high protein content and omega 3 greasy acids. It has little fat content and its consumption contributes to lower cholesterol levels. For this reason, it is recommended for all types of diets, especially for people with overweight and athletes.

Vitamins: B1, B3, B9, B12

Preparation: Roasted, grilled, fried …

Presentation: Whole round

Download Blue Whiting datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy