Commercial name: Conger

Properties: Semi-fat white fish with juicy meat with high protein content. The presence of phosphorus and magnesium stands out among its contribution of minerals.

Vitamins: A, B1, B2

Preparation: Stewed, broth, fumet…

Presentation: Whole round, whole round gutted

Download Conger datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy