Commercial name: European hake

Properties: White fish with low calorie content, rich in Omega 3 greasy acids. It stands out for a high presence of selenium and phosphorus. It is a fish indicated for any diet, especially for people with cardiovascular issues.

Vitamins: B1, B2, B3, B9, B12

Preparation: Stewed, roasted, fried…

Presentation: Whole round, whole round gutted, head off gutted

Download European Hake datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy