Commercial name: Frozen European pilchard fillet

Properties: Blue fish rich in Omega 3 greasy acids, essential for the proper functioning of our bodies. Its consumption contributes a large number of minerals to our diet, highlighting the contribution of phosphorus, but not to forget about selenium, iron, magnesium and iodine.

Vitamins: B6, B12, E, D

Preparation: Grilled, fried…

Presentation: Butterfly cut

Download Frozen European Pilchard datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy