Commercial name: Frozen Atlantic mackerel

Properties: Blue fish with tasty meat, rich in omega 3 and 6 greasy acids, iodine and potassium. Its consumption contributes to lower the level of cholesterol and it is beneficial for the functioning of the bloodstream.

Vitamins: B12, B6, B3

Preparation: Roasted, grilled, steamed, pickled, fried,…

Presentation: Whole round

Download Frozen atlantic mackerel datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy