Commercial name: Horse mackerel

Properties: Blue fish rich in Omega 3 greasy acids whose consumption contributes to reducing the levels of cholesterol and triglycerides in the circulatory system. Horse mackerel is a great source of protein, potassium and iodine.

Vitamins: A, B1, B2, B3, D

Preparation: Roasted, grilled, fried, stewed…

Presentation: Whole round

Download Horse Mackerel datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy