Commercial name: Squid

Properties: Cephalopod mollusc source of proteins of high biological value and low fat content. Its contribution of unsaturated fat helps to regulate cholesterol levels. Rich in phosphorus, potassium and magnesium.

Vitamins: B3,B12

Preparation: Grilled, stewed,…

Presentation: Whole round

Download Squid datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy