Nom commercial: Encornet congelé

Propriétés: Mollusque céphalopode source de protéines à haute valeur biologique et à faible teneur en graisses. Son apport en graisses insaturées aide à réguler le taux de cholestérol. Riche en phosphore, potassium et magnésium.

Vitamines: B3,B12

Préparation: A la poêle, à l’encre, en ragoût...

Format: Entier

Télécharger fiche Encornet congelé (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy