Nom commercial: Filet de merlan bleu

Propriétés: Poisson blanc à chair tendre et à la saveur agréable à haute teneur en protéines et acides gras oméga 3. Sa teneur en matières grasses est faible et sa consommation contribue à la réduction du taux de cholestérol, raison pour laquelle il est recommandé pour toutes sortes de régimes alimentaires, en particulier pour les personnes en surpoids et les sportifs.

Vitamines: B1, B3, B9, B12

Préparation: A la poêle, frit, frit avec de la panure...

Format: Coupe papillon

Télécharger fiche Filet de merlan bleu (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy