Nom commercial: Grande castagnole

Propriétés: Poisson bleu semi-gras à forte teneur en protéines riches en acides aminés essentiels. C'est une espèce qui a un apport nutritionnel important, avec une forte présence de phosphore, d'iode et de calcium.

Vitamines: B12, B3, A, D

Préparation: Au four, frit, à la poêle...

Format: Entier

Télécharger fiche Grande castagnole(pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy