Nom commercial: Maquereau

Propriétés: Poisson bleu à la Poisson bleu á la chair goûtese, riche en acides gras oméga 3 et 6, en iode et en en potassium. Sa consommation contribue à la réduction du taux de cholestérol et est bénéfique pour le fonctionement de l´appareil circuilatoire.

Vitamines: B12, B6, B3

Préparation: Au four, à la poêle, à la vapeur, mariné, frit...

Format: Entier

Télécharger fiche Maquereau (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy