Nom commercial: Merlan

Propriétés: Poisson blanc à faible teneur calorique, riche en acides gras oméga 3. Il présente une forte teneur en sélénium et en phosphore. Il s'agit d'un poisson adapté à tout régime alimentaire et particulièrement adapté aux personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires.

Vitamines: B1, B2, B3, B9, B12

Préparation: En ragoût, en grillade, frit...

Format: Entier, entier éviscéré

Télécharger fiche Merlan (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy