Nom commercial: Sardine congelé

Propriétés: Poisson bleu riche en acides gras oméga3, essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Sa consommation apporte un grand nombre de minéraux au régime alimentaire, en mettant l'accent sur l'apport de phosphore, sans oublier le sélénium, le fer, le magnésium et l'iode.

Vitamines: B6, B12, E, D

Préparation: En grillade, au four, frit,..

Format: Entier

Télécharger fiche Sardine congelé (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy