Commercial name: Cuttlefish

Properties: Cephalopod mollusc with high nutritional value and abundant iodine content. It promotes the strengthening of the immune system and prevents the affection of cardiovascular diseases.

Vitamins: E

Preparation: Stewed, grilled,…

Presentation: Whole round

Download Cuttlefish datasheet (pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy