Nom commercial: Congre

Propriétés: Poisson blanc demi-gras à la chair juteuse contenant des protéines riches à haute valeur biologique. Il se démarque par la présence de phosphore et de magnésium parmi ses apports en minéraux.

Vitamines: A, B1, B2

Préparation: En ragoût, en bouillon, en fumet...

Format: Entier, entier éviscéré, entier éviscéré sans queue

Télécharger fiche Congre(pdf)
Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Legal warning and privacy policy